Geschiedenis

In 1911 werden er plannen gemaakt door minister Van De Vijvere om de Leie tussen Gent en Deinze te kanaliseren. Schrijver Cyriel Buysse sloeg alarm en op initatief van de vereniging 'Gent-Voorwaarts' en de Antwerpse 'Vereniging van Natuur en Stedeschoon' werd op zondag 20 augustus 1911 een betoging op de Leie georganiseerd. De optocht vertrok van Ekkergem (Gent) en eindigde in Deurle. Een 400-tal deelnemers bevonden zich aan boord van stoomboot 'Willy-Remy', die werd omringd door een schare kleine jachten, motorbootjes en roeibootjes. Deze actie heeft de Leie voor kanalisatie gered. 

gemeentehuis_leie.jpg
 

Van belang is ook een brief op 14 september 1964 gericht aan de heer Lagrou, hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen in Gent, begeleid van 91 verzoekschriften, waarvan 5 uitgaande van gemeentebesturen. Hieronder volgen enkele fragmenten uit dat schrijven van 1964.  
- “Met genoegen wordt gemerkt dat de maximumsnelheid van 12 km/uur op de Leie, ingevoerd bij K.B. van 20 mei jl. algemeen wordt geëerbiedigd. Doch met spijt “wordt bestatigd dat niet allen dit naleven …”
- “Verder wordt gevraagd dat, aan de grens van iedere gemeente per officieel bord deze maximumsnelheid zou bekend gemaakt worden.” 
- “Dat in onze schone rivier enkel zuiver water zou toegelaten worden door: het sluiten van het sas te Astene, het verbieden of afschaffen van alle rechtstreekse afloop van riolen, nijverheids- en afwaswater, alsook van beerputten.”
- “Dat de rivier op tijd zou gebaggerd worden …”

Ten slotte werd op 18 november 1994 de vzw “Leie Oevers Belangen” opgericht. De initiatiefnemers hebben hoofdzakelijk voortgewerkt op dezelfde thema’s als hun voorgangers uit de jaren zestig. De basisdoelstelling was streven naar “een rustige propere rivier”. 

Raad van bestuur:

Luc Ledoux (voorzitter), Francesco Melis (ondervoorzitter), Luc Hanssens (ondervoorzitter), Ward Claeyssens (secretaris), Marc Vanlandeghem (penningmeester), Raymond Ally, Daniel De Vos, Gilbert Froment, Annik Goedertier, Sean Huys, Paul Lagasse, Xavier Martens, Henri t’Kint de Rodenbeke, Wim Vancauwenberghe, Jean Vandemoortele, Eric Van den Eede, Denis Van Impe, Linda Van Kets en Marc Vermeiren.

Zetel vereniging: Jenny Montignylaan 8, 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle)

Raadpleeg hier onze statuten

Stakeholders

L.O.B. vzw staat in actief contact met de volgende stakeholders. 

Leefbaar Baarle vzwhttps://leefbaarbaarle.org

Natuurpark Levende Leiewww.natuurpunt.be

Vlaamse Milieumaatschappijwww.vmm.be

De Vlaamse Waterweg nvwww.vlaamsewaterweg.be

Toerisme Leiestreekwww.toerisme-leiestreek.be