Waar staat L.O.B. voor?

  • Het unieke Leielandschap voor de huidige en toekomstige bewoners beschermen

  • Het cultuur- en natuurhistorische erfgoed in de Leistreek beschermen

  • De rust en kalmte op en langs de Leie en in de Leiedorpen nastreven

  • Een hoogstaande waterkwaliteit van de Leie en het Leiebekken nastreven

  • Zwerfvuil en verontreiniging van de Leie bekampen

  • Een rustig en veilig recreatief gebruik van de Leie bewerkstelligen

  • De Leie-oevers beschermen tegen afkalving

  • De belangen behartigen van de aangelanden van de Leie en de bewoners van de Leie-omgeving

  • Opkomen voor de privacy en eigendomsrechten van de bewoners langs de Leie en in de Leie-omgeving